• hải đồ giấy

    Hải Đồ Giấy​
    Được Bộ Giao Thông Vận Tải công bố

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải Đồ Điện Tử (ENC)

Cập nhật hải đồ giấy ngày 12/3/2018 (Tuần 10)

Đăng lúc 15:04 PM ngày 12.03.2018 354

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

None

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần 

(Week)

Date

(Ngày, tháng)

Notices No.

(Thông báo số)

Description

(Mô tả)

10 12/3/2018 46

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - DA NANG - NM Block

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - ĐÀ NẴNG - TB dạng khối.

47 

VIET NAM CENTRAL COAST - THANH HOA - NGHI SON - Depths, Legend.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THANH HÓA - NGHI SƠN - Độ sâu, Chú giải.

15/3/2018 48 

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THUA THIEN HUE - CHÂN MÂY - Dredged areas.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - THỪA THIÊN HUẾ - CHÂN MÂY - Khu vực nạo vét.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

Năm  Quý I Quý II Quý III Năm Quý I Quý II Quý III Năm

Tin cùng chuyên mục