• hải đồ giấy

    Hải Đồ Giấy​
    Được Bộ Giao Thông Vận Tải công bố

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải Đồ Điện Tử (ENC)

Cập nhật hải đồ giấy ngày 13/05/2019 (Tuần 19)

Đăng lúc 09:46 AM ngày 14.05.2019 539

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

68(T)/2019

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

19 13/05/2019 83

VN50024

VIETNAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NGAI - SA KY - NM Block.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NGÃI - SA KỲ - TB Dạng khối.

84

VN50025

VIETNAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUY NHON - Legend, Mooring buoy.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUY NHƠN - Chú giải, Phao neo tàu.

85(T)

VN50022

VIETNAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NAM - KY HA - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUANG NAM - KỲ HÀ - Hệ thống phao.

86(T)

VN50022

VIETNAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NAM - KY HA - Light buoy.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUANG NAM - KỲ HÀ - Đèn phao.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018

Tin cùng chuyên mục