• hải đồ giấy

    Hải Đồ Giấy​
    Được Bộ Giao Thông Vận Tải công bố

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải Đồ Điện Tử (ENC)

Cập nhật hải đồ giấy ngày 14/5/2018 (Tuần 19)

Đăng lúc 15:23 PM ngày 17.05.2018 393

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

44(T)   70(T)

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần 

(Week)

Date

(Ngày, tháng)

Notices No.

(Thông báo số)

Description

(Mô tả)

19 14/5/2018
 
84

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - QUANG BINH - CUA GIANH - Depth.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - QUẢNG BÌNH - CỬA GIANH - Độ sâu.

85

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - DA NANG - Legend, depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - ĐÀ NẴNG - Chú giải, độ sâu.

86 

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

Năm  Quý I Quý II Quý III Năm Quý I Quý II Quý III Năm

Tin cùng chuyên mục