• hải đồ giấy

    Hải Đồ Giấy​
    Được Bộ Giao Thông Vận Tải công bố

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải Đồ Điện Tử (ENC)

CẬP NHẬT HẢI ĐỒ GIẤY NGÀY 15/01/2018 (TUẦN 02)

Đăng lúc 13:32 PM ngày 15.01.2018 427

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

05(T)

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần 

(Week)

Date

(Ngày, tháng)

Notices No.

(Thông báo số)

Description

(Mô tả)

2 15/01/2018 10 

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - KHANH HOA - CAM RANH - NM Block.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - KHÁNH HÒA - CAM RANH - TB dạng khối.

 Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

Năm  Quý I Quý II Quý III Năm Quý I Quý II Quý III Năm

Tin cùng chuyên mục