• hải đồ giấy

    Hải Đồ Giấy​
    Được Bộ Giao Thông Vận Tải công bố

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải Đồ Điện Tử (ENC)

Cập nhật hải đồ giấy ngày 15/04/2019 (Tuần 15)

Đăng lúc 14:07 PM ngày 19.04.2019 673

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

Không có   

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

15 15/04/2019 66

VN30013

VN30014

VIET NAM - SOUTH CENTREAL COAST - QUANG NGAI - DUNG QUAT - Anchor areas.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NGÃI - DUNG QUẤT - Khu vực neo đậu.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018

Tin cùng chuyên mục