• hải đồ giấy

    Hải Đồ Giấy​
    Được Bộ Giao Thông Vận Tải công bố

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải Đồ Điện Tử (ENC)

Cập nhật hải đồ giấy ngày 15/07/2019 (Tuần 28)

Đăng lúc 15:43 PM ngày 17.07.2019 668

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

114(T)/2019

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

28 15/07/2019 149

VN30022

VIETNAM - SOUTH CENTRAL COAST - BINH THUAN - Wreck.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - BÌNH THUẬN - Tàu đắm.

150  VN50023

VIETNAM -SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NGAI - DUNG QUAT - Legend, depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NGÃI - DUNG QUẤT - Chú giải, số độ sâu.

 151 VN50025

VIETNAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUY NHON - Legends, Depths, Depths, Dredged areas.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUY NHƠN - Chú giải, Độ sâu, Khu vực được nạo vét.

152  VN50023

VIETNAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NGAI - DUNG QUAT - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NGÃI - DUNG QUẤT - Số độ sâu.

153 VN50035

VIETNAM - SOUTH EAST COAST - HO CHI MINH - Berth front area, Legend.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG NAM BỘ - HỒ CHÍ MINH - Vùng nước trước bến, Chú giải.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019

Tin cùng chuyên mục