• hải đồ giấy

    Hải Đồ Giấy​
    Được Bộ Giao Thông Vận Tải công bố

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải Đồ Điện Tử (ENC)

Cập nhật hải đồ giấy ngày 15/10/2018 (Tuần 41)​

Đăng lúc 08:37 AM ngày 16.10.2018 840

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

201(T)

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Week

(Tuần) 

Date

(Ngày, tháng)

Notices No.

(Thông báo số)

Description

(Mô tả)

41 15/10/2018 202

VIET NAM - SOUTHWEST COAST - CAN THO - Legends, Dredged area.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN TÂY NAM BỘ - CẦN THƠ - Chú giải, Khu vực được nạo vét.

203(T)

VIET NAM - SOUTHWEST COAST - CAN THO - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN TÂY NAM BỘ - CẦN THƠ - Phao.

204

VIET NAM - SOUTHWEST COAST - CAN THO - Legends, Dredged area.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN TÂY NAM BỘ - CẦN THƠ - Chú giải, Khu vực được nạo vét.

205

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - NAM DINH - HAI THINH - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - NAM ĐỊNH - HẢI THỊNH - Độ sâu.

206(T)

VIET NAM - NORTH EAST COAST - QUANG NINH - Firing practice area

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - QUẢNG NINH - Khu vực luyện tập bắn đạn thật.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018

Tin cùng chuyên mục