• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 16/03/2020 (Tuần 11)

Đăng lúc 10:29 AM ngày 16.03.2020 769

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

35(T)/2020 243(T) /2019  283(T)/2019  285(T)/2019  286(T)/2019 214(T)/2017 221(T)/2017 172(T)/2018

182(T)/2018  200(T)/2018  217(T) /2018  242(T)/2018  175(P)/2019  70(P)/2019  164(P)/2019

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

11 16/03/2020 42

VN50029

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - CAM RANH - Legends.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - CAM RANH - Chú giải.

43 VN50028

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - NHA TRANG - Legend.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - NHA TRANG - Chú giải.

44 VN50008

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Độ sâu.

45 VN50008

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Depths, Depth contours.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Độ sâu, Đường đẳng sâu.

46 VN30008

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - QUANG BINH - Wreck.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - QUẢNG BÌNH - Tàu đắm.

47 VN50006

VIET NAM - NORTH EAST COAST - QUANG NINH - New Edition.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - QUẢNG NINH - Phiên bản mới.

47(T) VN50007

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - AIS

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Hệ thống nhận dạng tự động.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019

Tin cùng chuyên mục