• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 16/12/2019 (Tuần 50)

Đăng lúc 08:05 AM ngày 17.12.2019 751

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

292(T)/2019  296(T)/2019 

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

50 16/12/2019 304(T)

VN50007

VN40001

VN30002

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Wreck.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Tàu đắm.

305(T) VN50008

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Phao.

306

VN50007

VN30002

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Pile

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Cột

307

VN40015

VN30007

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - HA TINH - Buoy

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - HÀ TĨNH - Phao

309(T)

VN50016

VN30008

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - QUANG BINH - Buoy

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - QUẢNG BÌNH - Phao

310

VN30014

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NGAI - Buoy, Beacon

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NGÃI - Phao, Đăng tiêu

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019

Tin cùng chuyên mục