• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 17/02/2020 (Tuần 07)

Đăng lúc 10:21 AM ngày 19.02.2020 857

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

203(T)/2018

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

7 17/02/2020 16

VN50021

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - DA NANG - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - ĐÀ NẴNG - Độ sâu.

17 VN50033

VIET NAM - SOUTH EAST COAST - HO CHI MINH - Buoyage, depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG NAM BỘ - HỒ CHÍ MINH - Hệ thống phao..

18

VN50017

VN30008

VN30009

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - QUANG BINH - CUA GIANH - Wreck.

VIỆT NAM- BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - QUẢNG BÌNH - CỬA GIANH - Tàu đắm.

19

VN50021

VN30012

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - DA NANG - Wreck.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - ĐÀ NẴNG - Tàu đắm.

20(T) VN50012

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THANH HOA - NGHI SON - Buoy.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THANH HÓA - NGHI SƠN - Phao.

21(T)

VN50021

VN30012

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - DA NANG - Buoy

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - ĐÀ NẴNG - Phao

22(T) VN40014

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - NGHE AN - CUA HOI - Buoy.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - NGHỆ AN - CỬA HỘI - Phao.

23(T) VN50038

VIET NAM - SOUTHWEST COAST - TRA VINH - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN TÂY NAM BỘ - TRÀ VINH - Hệ thống phao.

24(T) VN50019

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST THUA THIEN HUE - THUAN AN - Buoy.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THỪA THIÊN HUẾ - THUẬN AN - Phao.

25(T) VN50020

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THUA THIEN HUE - THUAN AN - Buoy.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THỪA THIÊN HUẾ - THUẬN AN - Phao.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019

Tin cùng chuyên mục