• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 17/08/2020 (Tuần 33)

Đăng lúc 13:37 PM ngày 20.08.2020 550

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

136(T)/2020  159(T)/2019 133(T)/2020

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

33 17/08/2020 138(T) VN50008

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Beacons.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Đăng tiêu.

139 VN50008

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Buoy.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Phao.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020

Tin cùng chuyên mục