• hải đồ giấy

    Hải Đồ Giấy​
    Được Bộ Giao Thông Vận Tải công bố

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải Đồ Điện Tử (ENC)

Cập nhật hải đồ giấy ngày 17/12/2018 (Tuần 50)

Đăng lúc 10:43 AM ngày 17.12.2018 685

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

none

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Week

(Tuần) 

Date

(Ngày, tháng)

Notices No.

(Thông báo số)

Description

(Mô tả)

50 17/12/2018 260

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Legend, Depth.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Chú giải, Độ sâu.

261(T)

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Wreck.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Tàu đắm.

262

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NGAI - DUNG QUAT - Legend.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NGÃI - DUNG QUẤT - Chú giải.

263(T)

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NGAI - DUNG QUAT - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NGÃI - DUNG QUẤT - Hệ thống phao.

264

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - DA NANG - Legend.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - ĐÀ NẴNG - Chú giải.

265(P)

VIET NAM - SOUTHWEST COAST - CAN THO - Dredged area.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN TÂY NAM BỘ - CẦN THƠ - Khu vực được nạo vét.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018

Tin cùng chuyên mục