• hải đồ giấy

    Hải Đồ Giấy​
    Được Bộ Giao Thông Vận Tải công bố

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải Đồ Điện Tử (ENC)

Cập nhật hải đồ giấy ngày 18/02/2019 (Tuần 07)

Đăng lúc 08:24 AM ngày 19.02.2019 763

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

Không có

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

7 18//02/2019 29

VN50012

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THANH HOA - NGHI SON - Legends, Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THANH HOA - NGHI SON - Chú giải, Độ sâu.

30 VN50023

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NGAI - DUNG QUAT - Depths, Legend.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NGÃI - DUNG QUẤT - Số độ sâu, chú giải.

31(T) VN50007

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - AIS

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Hệ thống nhận dạng tự động.

32 VN40001

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Wreck

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Tàu đắm.

33(T)

VN40009

VN30002

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THAI BINH - DIEM DIEN - Wreck.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THÁI BÌNH - DIÊM ĐIỀN - Tàu đắm.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018

Tin cùng chuyên mục