• hải đồ giấy

    Hải Đồ Giấy​
    Được Bộ Giao Thông Vận Tải công bố

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải Đồ Điện Tử (ENC)

Cập nhật hải đồ giấy ngày 18/03/2019 (Tuần 11)

Đăng lúc 16:58 PM ngày 21.03.2019 766

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

Không có

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

11 18/03/2019 44

VN50017

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - QUANG BINH - CUA GIANH - New Edition

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - QUẢNG BÌNH - CỬA GIANH - Phiên bản mới

45 VN50029

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - CAM RANH - Legends, Dredged areas.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - CAM RANH - Chú gải, Khu vực được nạo vét.

46 VN40013

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THANH HOA - NGHI SON - NM Block.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THANH HÓA - NGHI SƠN - TB dạng khối.

47(T) VN50034

VIET NAM - SOUTH EAST COAST - HO CHI MINH - Wreck.

VIỆT NAM BỜ BIỂN ĐÔNG NAM BỘ - HỒ CHÍ MINH - Tàu đắm.

48

VN50003

VN50004

VIET NAM - NORTH EAST COAST - QUANG NINH - New Edition

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - QUẢNG NINH - Phiên bản mới.

49

VN50024

VN30014

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NGAI - Sa Ky - Light.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NGÃI - Sa Kỳ - Đèn.

50 VN50023

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NGAI - DUNG QUAT.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NGÃI - DUNG QUẤT.

51 VN40015

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - HA TINH - VUNG ANG - New Edition.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - HÀ TĨNH - VŨNG ÁNG - Phiên bản mới.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018

Tin cùng chuyên mục