• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 18/05/2020 (Tuần 20)

Đăng lúc 14:05 PM ngày 20.05.2020 687

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

Khong co

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

20 18/05/2020 81(T) VN50025

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUY NHON - Dredged area.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUY NHƠN - Khu vực được nạo vét.

82(T)

VN50028

VN50029

VN30019

VN30020

VN30021

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - KHANH HOA - Firing practice areas.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - KHÁNH HÒA - Khu vực luyện tập bắn đạn thật.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020

Tin cùng chuyên mục