• hải đồ giấy

    Hải Đồ Giấy​
    Được Bộ Giao Thông Vận Tải công bố

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải Đồ Điện Tử (ENC)

Cập nhật hải đồ giấy ngày 19/02/2018 (Tuần 07)

Đăng lúc 14:15 PM ngày 23.02.2018 335

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

None

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần 

(Week)

Date

(Ngày, tháng)

Notices No.

(Thông báo số)

Description

(Mô tả)

7 19/02/2018 33

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUY NHON - NM Block, Legends.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUY NHƠN - TB dạng khối, Chú giải.

34

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THANH HOA - LE MON - Legends.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THANH HÓA - LỆ MÔN - Chú giải.

35

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - NGHE AN - CUA LO - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN TRUNG BỘ - NGHỆ AN - CỬA LÒ - Phao.

36 

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Depths, Legend.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Độ sâu, Chú giải.

37

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - VUNG RO - Legend

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - VŨNG RÔ - Chú giải.

38

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - DAM MON - Legends.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - ĐẦM MÔN - Chú giải.

40

VIET NAM - SOUTHWEST COAST - CAN THO - NM Block, Legends.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN TÂY NAM BỘ - CẦN THƠ - TB dạng khối, Chú giải.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

Năm  Quý I Quý II Quý III Năm Quý I Quý II Quý III Năm

Tin cùng chuyên mục