• hải đồ giấy

    Hải Đồ Giấy​
    Được Bộ Giao Thông Vận Tải công bố

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải Đồ Điện Tử (ENC)

Cập nhật hải đồ giấy ngày 19/11/2018 (Tuần 46)

Đăng lúc 14:44 PM ngày 21.11.2018 868

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

198(T) 217(T)  220(T)

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Week

(Tuần) 

Date

(Ngày, tháng)

Notices No.

(Thông báo số)

Description

(Mô tả)

46 19/11/2018 219

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - HA TINH - FORMOSA - NM Block, Legend.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - HÀ TĨNH - FORMOSA - TB dạng khối, chú giải.

233(P)

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NAM - KY HA - Dredging area.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NAM - KỲ HÀ - Khu vực nạo vét.

234

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - QUANG BINH - HON LA - Legend

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - QUẢNG BÌNH - HÒN LA - Chú giải.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018

Tin cùng chuyên mục