• hải đồ giấy

    Hải Đồ Giấy​
    Được Bộ Giao Thông Vận Tải công bố

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải Đồ Điện Tử (ENC)

Cập nhật hải đồ giấy ngày 19/3/2018 (Tuần 11)

Đăng lúc 15:57 PM ngày 19.03.2018 395

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

None

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần 

(Week)

Date

(Ngày, tháng)

Notices No.

(Thông báo số)

Description

(Mô tả)

11 19/3/2018 49

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Legend, Depth.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Chú giải, Độ sâu.

50

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - NGHE AN - CUA HOI - Legend.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - NGHỆ AN - CỬA HỘI - Chú giải.

51

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THAI BINH - DIEM DIEN - Legend.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THÁI BÌNH - DIÊM ĐIỀN - Chú giải.

23/3/2018 53(T)

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THUA THIEN HUE - CHAN MAY - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THỪA THIÊN HUẾ - CHÂN MÂY - Hệ thống phao.

54(T)

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THUA THIEN HUE - CHAN MAY - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THỪA THIÊN HUẾ - CHÂN MÂY - Hệ thống phao.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

Năm  Quý I Quý II Quý III Năm Quý I Quý II Quý III Năm

Tin cùng chuyên mục