• hải đồ giấy

    Hải Đồ Giấy​
    Được Bộ Giao Thông Vận Tải công bố

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải Đồ Điện Tử (ENC)

Cập nhật hải đồ giấy ngày 21/5/2018 (Tuần 20)

Đăng lúc 11:51 AM ngày 25.05.2018 445

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

2017:  59(T)   239(P)

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Week

(Tuần) 

Date

(Ngày, tháng)

Notices No.

(Thông báo số)

Description

(Mô tả)

20 21/5/2018
 
87

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI  PHONG - Buoyage, Light-beacon.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Hệ thống phao, đăng tiêu đèn.

88

VIET NAM - SOUTHWEST COAST - CAN THO - Legends, Dredged areas.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN TÂY NAM BỘ - CẦN THƠ - Chú giải, Khu vực được nạo vét.

88(T)

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Virtual AIS.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - AIS ảo.

89 

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - QUANG TRI - CUA VIET - Berth front area, Legend.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - QUẢNG TRỊ - CỬA VIỆT - Vùng nước trước bến, chú giải.

90

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUY NHON - Depths, Legends, Fairways.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUY NHƠN - Độ sâu, Chú giải, Luồng chính.

91

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NGAI - DUNG QUAT - Legends.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NGÃI - DUNG QUẤT - Chú giải.

94(T)

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI  PHONG - Wreck.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Tàu đắm.

95

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI  PHONG - Legend, Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Chú giải, Độ sâu.

96(T)

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI  PHONG - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Phao.

97

VIET NAM - NORTH EAST COAST - QUANG NINH - SONG CHANH - Legends.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - QUẢNG NINH - SÔNG CHANH - Chú giải.

98

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THANH HOA - NGHI SON - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THANH HÓA - NGHI SƠN - Hệ thống phao.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

Năm  Quý I Quý II Quý III Năm Quý I Quý II Quý III Năm
  2018  
Quý I Quý II Quý III Năm        

 

 


Tin cùng chuyên mục