• hải đồ giấy

    Hải Đồ Giấy​
    Được Bộ Giao Thông Vận Tải công bố

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải Đồ Điện Tử (ENC)

Cập nhật hải đồ giấy ngày 22/04/2019 (Tuần 16)

Đăng lúc 16:06 PM ngày 22.04.2019 626

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

Không có   

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

16 22/04/2019 67(T)

VN50007

VIETNAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Light buoy.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Đèn phao.

68(T)

VN50007

VN40001

VIETNAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Wreck.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Tàu đắm.

69

VN50038

VN50039

VN50040

VN50041

VIETNAM - SOUTHWEST COAST - CAN THO - Legends, Dredged areas.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN TÂY NAM BỘ - CẦN THƠ - Chú giải, khu vực được nạo vét.

70(P)

VN30019

VN30020

VN30021

VIETNAM - SOUTH CENTRAL COAST - KHANH HOA - Precautionary area.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - KHÁNH HÒA - Khu vực đề phòng

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018

Tin cùng chuyên mục