• hải đồ giấy

    Hải Đồ Giấy​
    Được Bộ Giao Thông Vận Tải công bố

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải Đồ Điện Tử (ENC)

Cập nhật hải đồ giấy ngày 22/07/2019 (Tuần 29)

Đăng lúc 16:49 PM ngày 22.07.2019 740

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

Khong co

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

29 22/07/2019 154(T)

VN50019

VIETNAM - NORTH CENTRAL COAST - THUA THIEN HUE - THUAN AN - Works.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THỪA THIÊN HUẾ - THUẬN AN - Khu vực thi công.

155(T) VN30012

VIETNAM -SOUTH CENTRAL COAST - DA NANG - Firing practice areas.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - ĐÀ NẴNG - Khu vực luyện tập bắn đạn thật.

156(T)

VN50021

VN30011

VN30012

VIETNAM - NORTH CENTRAL COAST - THUA THIEN HUE - Firing practice areas.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THỪA THIÊN HUẾ - Khu vực luyện tập bắn đạn thật.

157  VN50010

VIETNAM - NORTH CENTRAL COAST - NAM DINH - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - NAM ĐỊNH - Độ sâu.

158(T) VN50019

VIETNAM - NORTH CENTRAL COAST - THUA THIEN HUE - THUAN AN - Buoy.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THỪA THIÊN HUẾ - THUẬN AN - Phao.

159(T) VN50007

VIETNAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - AIS

VIỆT NAM - BỜ BIỂN DODONG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Hệ thống nhận dạng tự động.

160 

VN50020 

VN30011

VN30012

VIETNAM - NORTH CENTRAL COAST - THƯA THIEN HUE - CHAN MAY - Light.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC BẮC TRUNG BỘ - THỪA THIÊN HUẾ - CHÂN MÂY - Đèn.

161 VN50021

VIETNAM - SOUTH CENTRAL COAST - DA NANG - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - ĐÀ NẴNG - Độ
 sâu.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019

Tin cùng chuyên mục