• hải đồ giấy

    Hải Đồ Giấy​
    Được Bộ Giao Thông Vận Tải công bố

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải Đồ Điện Tử (ENC)

Cập nhật hải đồ giấy ngày 22/10/2018 (Tuần 42)

Đăng lúc 08:33 AM ngày 24.10.2018 667

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

2017: 221(T)   2018: 198(T)

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Week

(Tuần) 

Date

(Ngày, tháng)

Notices No.

(Thông báo số)

Description

(Mô tả)

42 22/10/2018 207

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THUA THIEN HUE - CHAN MAY - Legend.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THỪA THIÊN HUẾ - CHÂN MÂY - Chú giải.

208

VIET NAM - NORTH EAST COAST - QUANG NINH - Buoyage, Berth front area, Legends.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - QUẢNG NINH - Phao, Vùng nước trước bến, Chú giải.

209(T)

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Vertical clearance, Horizontal clearance.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Chiều cao tĩnh không, Khoảng thông thuyền.

210

VIET NAM - SOUTHWEST COAST - KHANH HOA - DAM MON - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN TÂY NAM BỘ - KHÁNH HÒA - ĐẦM MÔN - Phao.

211

VIET NAM - SOUTHWEST COAST - QUY NHON - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN TÂY NAM BỘ - QUY NHƠN - Phao.

212(T)

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - NGHE AN - Firing practice area

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC​​ TRUNG BỘ - NGHỆ​ AN - Khu vực luyện tập bắn đạn thật.

213(T)

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - CAM RANH - Firing practice area

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - CAM RANH - Khu vực luyện tập bắn đạn thật.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018

Tin cùng chuyên mục