• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 23/03/2020 (Tuần 12)

Đăng lúc 08:36 AM ngày 23.03.2020 759

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

314(T)/2019  29(T)/2020

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

12 23/03/2020 48 VN40014

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - NGHE AN - Legend.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - NGHỆ AN - Chú giải.

49

VN40014

VN30006

VN30005

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - NGHE AN - Buoyage

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - NGHỆ AN - Hệ thống phao.

50 VN40011

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THANH HOA - LE MON - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THANH HÓA - LỆ MÔN - Độ sâu.

51 VN30017

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - PHU YEN - Anchor areas.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - PHÚ YÊN - Khu vực neo đậu.

52 VN50026

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - PHU YEN - Legend

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - PHÚ YÊN - Chú giải

53 VN50017

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - QUANG BINH - CUA GIANH - Depths

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - QUẢNG BÌNH - CỬA GIANH - Độ sâu.

54 VN50010

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - NAM DINH - HAI THINH -Depths.

VIÊT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - NAM ĐỊNH - HẢI THỊNH - Độ sâu.

54(T) VN50038

VIET NAM - SOUTHWEST COAST - TRA VINH - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN TÂY NAM BỘ - TRÀ VINH - Hệ thống phao.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019

Tin cùng chuyên mục