• hải đồ giấy

    Hải Đồ Giấy​
    Được Bộ Giao Thông Vận Tải công bố

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải Đồ Điện Tử (ENC)

Cập nhật hải đồ giấy ngày 23/4/2018 (Tuần 16)

Đăng lúc 09:20 AM ngày 24.04.2018 365

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

2017: 173(T),   68

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần 

(Week)

Date

(Ngày, tháng)

Notices No.

(Thông báo số)

Description

(Mô tả)

16 23/4/2018 76(T)

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - KHANH HOA - CAM RANH - Wreck.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ  - KHÁNH HÒA - CAM RANH - Tàu đắm.

77(T)

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - KHANH HOA - CAM RANH - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG B  - KHÁNH HÒA - CAM RANH - Phao.

78(T)

VIET NAM - SOUTH EAST COAST - HO CHI MINH - Wreck.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG NAM BỘ -  HO CHI MINH - Tàu đắm.

79

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THUA THIEN HUE - CHAN MAY - Legends.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THỪA THIÊN HUẾ - CHÂN MÂY - Chú giải.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

Năm  Quý I Quý II Quý III Năm Quý I Quý II Quý III Năm

Tin cùng chuyên mục