• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 24/08/2020 (Tuần 34)

Đăng lúc 09:06 AM ngày 25.08.2020 595

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

Không có

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

34 24/08/2020 140 VN50016

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - QUANG BINH - HON LA - Depth.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - QUẢNG BÌNH - HÒN LA - Độ sâu.

141 VN50018

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - QUANG TRI - CUA VIET - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - QUẢNG TRỊ - CỬA VIỆT - Độ sâu.

142 VN50019

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THUA THIEN HUE - THUAN AN - Depth.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THỪA THIÊN HUẾ - THUẬN AN - Độ sâu.

143 VN50020

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THANH HOA - NGHI SON - Buoy.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THANH HÓA - NGHI SƠN - Phao.

144(T) VN50008

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Buoy.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Phao.

145 VN50008

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Depth.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Độ sâu.

146 VN50017

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - QUANG BINH - CUA GIANH - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - QUẢNG BÌNH - CỬA GIANH - Độ sâu.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020

Tin cùng chuyên mục