• hải đồ giấy

    Hải Đồ Giấy​
    Được Bộ Giao Thông Vận Tải công bố

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải Đồ Điện Tử (ENC)

Cập nhật hải đồ giấy ngày 24/09/2018 (Tuần 38)

Đăng lúc 09:48 AM ngày 24.09.2018 382

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

Không có

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Week

(Tuần) 

Date

(Ngày, tháng)

Notices No.

(Thông báo số)

Description

(Mô tả)

38 24/09/2018 189

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THAI BINH - DIEM DIEN - Depths, Legends.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THÁI BÌNH - DIÊM ĐIỀN - Độ sâu, Chú giải.

190

VIET NAM - SOUTHWEST COAST - CAN THO - Berth front area, Legend.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN TÂY NAM BỘ - CẦN THƠ - Vùng nước trước bến, Chú giải.

191(T)

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Firing practice area

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Khu vực luyện tập bắn đạn thật.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018

Tin cùng chuyên mục