• hải đồ giấy

    Hải Đồ Giấy​
    Được Bộ Giao Thông Vận Tải công bố

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải Đồ Điện Tử (ENC)

Cập nhật hải đồ giấy ngày 24/12/2018 (Tuần 51)

Đăng lúc 08:56 AM ngày 28.12.2018 666

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

Không có

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Week

(Tuần) 

Date

(Ngày, tháng)

Notices No.

(Thông báo số)

Description

(Mô tả)

51 24/12/2018 266

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THAI BINH - DIEM DIEN - Legend

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THÁI BÌNH - DIÊM ĐIỀN - Chú giải.

268

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - NGHE AN - CUA LO - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - NGHE AN - CỬA LÒ - Phao.

269

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Legend, Depth, Dredged area.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Chú giải, Độ sâu, Khu vực nạo vét.

270(T)

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NGAI - DUNG QUAT - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NGÃI - DUNG QUẤT - Hệ thống phao.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018

Tin cùng chuyên mục