• hải đồ giấy

    Hải Đồ Giấy​
    Được Bộ Giao Thông Vận Tải công bố

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải Đồ Điện Tử (ENC)

Cập nhật hải đồ giấy ngày 25/02/2019 (Tuần 08)

Đăng lúc 16:15 PM ngày 26.02.2019 665

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

33(T)/2019  31(T) /2019

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

08 25/02/2019 34

VN50027

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - DAM MON - Berth front area, Legend, Swinging clrcle.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - ĐẦM MÔN - Vùng nước trước bến, Chú giải, Vũng quay tàu.

35 VN40014

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - NGHE AN - NM Blocks.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - NGHỆ AN - TB dạng khối

36(T)

VN40001

VN30002

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Virtual AIS

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - AIS ảo.

37(T)

VN50007

VN50008

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - AISs.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Hệ thống nhận dạng tự động.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018

Tin cùng chuyên mục