• hải đồ giấy

    Hải Đồ Giấy​
    Được Bộ Giao Thông Vận Tải công bố

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải Đồ Điện Tử (ENC)

Cập nhật hải đồ giấy ngày 25/12/2017 (Tuần 52)

Đăng lúc 11:57 AM ngày 25.12.2017 441

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

215(T) 248(T)249(T)

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Date

(Ngày, tháng)

Notices No.

(Thông báo số)

Description

(Mô tả)

25/12/2017 250

VIET NAM - NORTH ENTRAL COAST - THANH HOA - NGHI SON - Depths, Legends.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THANH HÓA - NGHI SƠN - Độ sâu, Chú giải.

251(T)

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - QUANG BINH - CUA GIANH - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - QUẢNG BÌNH - CỬA GIANH - Hệ thống phao.

252

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Depths - Legends.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Độ sâu, Chú giải.

253

VIET NAM - SOUTHWEST COAST - CA MAU - Submarie pipeline, Restricted area.

VIÊT NAM - BỜ BIỂN TÂY NAM BỘ  - CÀ MAU - Đường ống ngầm, Khu vực hạn chế.

254

VIET NAM - SOUTHWEST COAST - CAN THO.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN TÂY NAM BỘ - CẦN THƠ.

255

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Swinging circle.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Vòng tròn quay trở.

256

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - ĐA NANG - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - ĐÀ NẴNG - Phao.

257

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - QUANG BINH - HON LA - Legend.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - QUẢNG BÌNH - HÒN LA - Chú giải.

258(T)

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Light-buoy.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Ánh sáng phao. 

259

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THANH HOA - NGHI SON - Legend, Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THANH HÓA - NGHI SƠN - Chú giải, Độ sâu.

260

VIET NAM - NORTH EAST COAST - THAI BINH - DIEM DIEN - Legend.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - THÁI BÌNH - DIÊM ĐIỀN - Chú giải.

 

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

Năm  Quý I Quý II Quý III Năm Quý I Quý II Quý III Năm

Tin cùng chuyên mục