• hải đồ giấy

    Hải Đồ Giấy​
    Được Bộ Giao Thông Vận Tải công bố

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải Đồ Điện Tử (ENC)

Cập nhật hải đồ giấy ngày 25/6/2018 (Tuần 25)

Đăng lúc 15:23 PM ngày 25.06.2018 494

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

53(T)  110(T)  

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Week

(Tuần) 

Date

(Ngày, tháng)

Notices No.

(Thông báo số)

Description

(Mô tả)

    111

VIET NAM - NORTH EAST COAST - QUANG NINH - HON GAI - Depth, Legends.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - QUẢNG NINH - HÒN GAI - Độ sâu, Chú giải.

25 25/06/2018 112(T)

VIET NAM - NORTH EAST COAST - QUANG NINH - Wreck.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - QUẢNG NINH - Tàu đắm.

113

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Depths, Legends.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Độ sâu, Chú giải.

115

VIET NAM - NORTH EAST COAST - QUANG NINH - CAM PHA - Legend.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - QUẢNG NINH - CẨM PHẢ - Độ sâu.

117

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - NGHE AN - CUA LO - Legends, Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - NGHỆ AN - CỬA LÒ - Chú giải, Độ sâu.

119(T)

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THANH HOA - LHD NGHI SON - Buoyages.

VIET NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THANH HÓA - LHD NGHI SƠN - Hệ thống phao.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018

Tin cùng chuyên mục