• hải đồ giấy

    Hải Đồ Giấy​
    Được Bộ Giao Thông Vận Tải công bố

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải Đồ Điện Tử (ENC)

Cập nhật hải đồ giấy ngày 26/02/2018 (Tuần 08)

Đăng lúc 15:17 PM ngày 26.02.2018 336

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

None

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần 

(Week)

Date

(Ngày, tháng)

Notices No.

(Thông báo số)

Description

(Mô tả)

08 26/02/2018 41

VIET NAM - NORTH EAST COAST - QUANG NINH - NM Block

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - QUẢNG NINH - TB dạng khối.

42(T)

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - QUANG TRI - CUA VIET - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - QUẢNG TRỊ - CỬA VIỆT - Phao.

43 

VIET NAM CENTRAL COAST - THUA THIEN HUE - THUAN AN - Anchorage Areas, Fishing stakes, Fish traps.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THỪA THIÊN HUẾ - THUẬN AN - Khu neo đậu, đăng đáy cá, bẫy cá.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

Năm  Quý I Quý II Quý III Năm Quý I Quý II Quý III Năm

Tin cùng chuyên mục