• hải đồ giấy

    Hải Đồ Giấy​
    Được Bộ Giao Thông Vận Tải công bố

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải Đồ Điện Tử (ENC)

Cập nhật hải đồ giấy ngày 26/11/2018 (Tuần 47)

Đăng lúc 14:42 PM ngày 27.11.2018 837

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

Khô​ng có​

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Week

(Tuần) 

Date

(Ngày, tháng)

Notices No.

(Thông báo số)

Description

(Mô tả)

47 26/11/2018 235(P)

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - QUANG TRỊ - CUA VIET - Dredging area.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - QUẢNG TRỊ - CỬA VIỆT - Khu vực nạo vét.

236(T)

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NAM - KY HA - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NAM - KỲ HÀ - Hệ thống phao.

237(T)

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THAI BINH - DIEM DIEN - Wreck

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THÁI BÌNH - DIÊM ĐIỀN - Tàu đắm

238

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - HA TINH - VUNG ANG - Legend, Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - HÀ TĨNH - VŨNG ÁNG - Chú giải, Độ sâu.

239

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - NGHE AN - CUA LO - Legend.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - NGHỆ AN - CỬA LÒ - Chú giải.

240

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THANH HOA - NGHI SON - Legend, Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THANH HÓA - NGHI SƠN - Chú giải, Độ sâu.

241

VIET NAM - SOUTHWEST COAST - CAN THO - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN TÂY NAM BỘ - CẦN THƠ - Phao.

242(T)

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - CAM RANH - Firing practice area.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - CAM RANH - Khu vực luyện tập bắn đạn thật.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018

Tin cùng chuyên mục