• hải đồ giấy

    Hải Đồ Giấy​
    Được Bộ Giao Thông Vận Tải công bố

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải Đồ Điện Tử (ENC)

Cập nhật hải đồ giấy ngày 26/3/2018 (Tuần 12)

Đăng lúc 08:00 AM ngày 26.03.2018 403

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

None

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần 

(Week)

Date

(Ngày, tháng)

Notices No.

(Thông báo số)

Description

(Mô tả)

12 26/3/2018 52

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - NGHE AN - CUA LO - Legend, Depth.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - NGHỆ AN - CỬA LÒ - Chú giải, Độ sâu.

55

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - CAM RANH - Depths, Legends.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - CAM RANH - Độ sâu, Chú giải.

56 

VIET NAM - SOUTHWEST COAST - KIEN GIANG - HA TIEN - Legends.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN TÂY NAM BỘ - KIÊN GIANG - HÀ TIÊN - Chú giải.

28/3/2018 57

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Depth.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Độ sâu.

58(T)

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Wreck.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Tàu đắm.

59(T)

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Virtual AIS

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - AIS ảo.

60

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THUA THIEN HUE - THUAN AN - Legend.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THỪA THIÊN HUẾ - THUẬN AN - Chú giải.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

Năm  Quý I Quý II Quý III Năm Quý I Quý II Quý III Năm

Tin cùng chuyên mục