• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 27/04/2020 (Tuần 17)

Đăng lúc 08:07 AM ngày 27.04.2020 787

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

40(T)/2020  216(T)/2019

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

17 27/04/2020 65 VN50018

 

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - QUANG TRI - CUA VIET - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - QUẢNG TRỊ - CỬA VIỆT - Độ sâu.

66

VN50021

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - DA NANG - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - ĐÀ NẴNG - Độ sâu.

67 VN50006

VIET NAM - NORTH EAST COAST - QUANG NINH - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - QUẢNG NINH - Độ sâu.

68 VN50030 VN50031

VIET NAM - SOUTH EAST COAST - BA RIA VUNG TAU - VUNG TAU THI VAI - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG NAM BỘ - BÀ RỊA VŨNG TÀU - VŨNG TÀU THỊ VẢI - Độ sâu.

69 VN50008

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Safe vertical clearance.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Chiều cao lưu thông an toàn.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020

Tin cùng chuyên mục