• hải đồ giấy

    Hải Đồ Giấy​
    Được Bộ Giao Thông Vận Tải công bố

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải Đồ Điện Tử (ENC)

Cập nhật hải đồ giấy ngày 27/05/2019 (Tuần 21)

Đăng lúc 16:00 PM ngày 27.05.2019 305

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

Không có   

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

21 27/05/2019 101

VN50018

VIETNAM - NORTH CENTRAL COAST - QUANG TRI - CUA VIET - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - QUẢNG TRỊ - CỬA VIỆT - Độ sâu.

102

VN50017

VIETNAM - NORTH CENTRAL COAST - QUANG BINH - CUA GIANH - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - QUẢNG BÌNH - CỬA GIANH - Độ sâu.

103

VN50031

VN50033

VN50034

VIETNAM - SOUTH EAST COAST - HO CHI MINH - Legend

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG NAM BỘ - HỒ CHÍ MINH - Chú giải.

104

VN50016

VIETNAM - NORTH CENTRAL COAST - QUANG BINH - HON LA - nm Block.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - QUẢNG BÌNH - HÒN LA - TB Dạng khối.

105 VN40015

VIETNAM - NORTH CENTRAL COAST - HA TINH - VUNG ANG 1 THERMAL POWER - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - HÀ TĨNH - NHIỆT ĐIỆN VŨNG ÁNG 1 - Độ sâu.

106(T) VN50022

VIETNAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NAM - KY HA - Light buoy.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NAM - KỲ HÀ - Đèn phao.

107(T)

VN30001

VN40001

VN50003

VIETNAM - NORTH EAST COAST - QUANG NINH - Firing practice areas.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - QUẢNG NINH - Khu luyện tập bắn đạn thật.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019
 

Tin cùng chuyên mục