• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 27/07/2020 (Tuần 30)

Đăng lúc 08:53 AM ngày 28.07.2020 726

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

120(T)/2020

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

30 27/07/2020 123

VN50007

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Buoyage

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Hệ thống phao

124(T)

VN50008

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Beacon

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Đăng tiêu

125 VN40015

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - HA TINH - Depth

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - HÀ TĨNH - Độ sâu

126 VN50025

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUY NHON - Legends, Dredged area.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUY NHON - Chú giải, Khu vực được nạo vét.

127 VN50038 VN50039 VN50040 VN50041

VIET NAM - SOUTHWEST COAST - TRA VINH - Dredged areas, legends.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN TÂY NAM BỘ - TRÀ VINH - Khu vực được nạo vét., chú giải.

128 VN50007

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Buoyage

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Hệ thống phao

129 VN50023

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NGAI - DUNG QUAT - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NGÃI - DUNG QUẤT - Độ sâu.

130 VN50007

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Buoyage

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Hệ thống phao.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020

Tin cùng chuyên mục