• hải đồ giấy

    Hải Đồ Giấy​
    Được Bộ Giao Thông Vận Tải công bố

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải Đồ Điện Tử (ENC)

Cập nhật hải đồ giấy ngày 27/08/2018 (Tuần 34)

Đăng lúc 15:17 PM ngày 27.08.2018 384

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

160(T)169(T) 170(T)

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Week

(Tuần) 

Date

(Ngày, tháng)

Notices No.

(Thông báo số)

Description

(Mô tả)

34 27/08/2018 166

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - DA NANG - Depth.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - ĐÀ NẴNG - Độ sâu.

167

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUY NHON - Berth front area, Legend.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUY NHON - Vùng nước trước bến, Chú giải.

171

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - HA TINH - VUNG ANG - Pilot boarding area.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - HÀ TĨNH - VŨNG ÁNG - Vùng đón trả hoa tiêu.

172(T)

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - CAM RANH - Wreck.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - CAM RANH - Tàu đắm.

173

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUY NHON - Wreck

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUY NHƠN  - Tàu đắm.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018

Tin cùng chuyên mục