• hải đồ giấy

    Hải Đồ Giấy​
    Được Bộ Giao Thông Vận Tải công bố

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải Đồ Điện Tử (ENC)

Cập nhật hải đồ giấy ngày 28/01/2019 (Tuần 04)

Đăng lúc 16:57 PM ngày 29.01.2019 718

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

13(T)/2019  16(P)/2019  201(T)/2018  203(T)/2018  270(T)/2018

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

4 28/01/2019 21

VN50016

VN30008

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - QUANG BINH - HON LA - Buoy.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - QUẢNG BÌNH - HÒN LA - Phao.

22

VN50019

VN30010

VN30011

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THUA THIEN HUE - THUAN AN - Harbour limit.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THỪA THIÊN HUẾ - THUẬN AN - Vùng nước cảng biển.

23(T)

VN50021

VN30012

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - DA NANG - Buoyage.

VIÊT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - ĐÀ NẴNG - Hệ thống phao.

24(T) VN40015

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - HA TINH - VUNG ANG - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - HÀ TĨNH - VŨNG ÁNG - Phao.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018

Tin cùng chuyên mục