• hải đồ giấy

    Hải Đồ Giấy​
    Được Bộ Giao Thông Vận Tải công bố

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải Đồ Điện Tử (ENC)

Cập nhật hải đồ giấy ngày 28/04/2019 (Tuần 17)

Đăng lúc 09:56 AM ngày 02.05.2019 566

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

Không có   

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

17 29/04/2019 71

VN50010

VIETNAM - NORTH CENTRAL COAST - NAM DINH - New Edition.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - NAM ĐỊNH - Phiên bản mới.

72

VN50028

VIETNAM - NORTH CENTRAL COAST - NHA TRANG - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - NHA TRANG - Độ sâu.

73

VN50029

VIETNAM - SOUTH CENTRAL COAST - CAM RANH - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - CAM RANH - Độ sâu.

74(T)

VN50007

VN40001

VIETNAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Wreck.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Tàu đắm.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018

Tin cùng chuyên mục