• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 28/09/2020 (Tuần 39)

Đăng lúc 10:58 AM ngày 01.10.2020 595

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

Không có

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

39 28/09/2020  160 VN40002

VIET NAM - NORTH EAST COAST - QUANG NINH - New Edition.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - QUẢNG NINH - Phiên bản mới.

161

VN50012

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THANH HOA - NGHI SON - Depths, Depth contours.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THANH HÓA - NGHI SƠN - Độ sâu, Đường đẳng sâu.

162 VN40001

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - New Edition

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Phiên bản mới.

163

VN50017

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - QUANG BINH - CUA GIANH - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - QUẢNG BÌNH - CỬA GIANH - Độ sâu.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020

Tin cùng chuyên mục