• hải đồ giấy

    Hải Đồ Giấy​
    Được Bộ Giao Thông Vận Tải công bố

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải Đồ Điện Tử (ENC)

Cập nhật hải đồ giấy ngày 29/01/2018 (Tuần 04)

Đăng lúc 10:36 AM ngày 29.01.2018 433

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

none

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần 

(Week)

Date

(Ngày, tháng)

Notices No.

(Thông báo số)

Description

(Mô tả)

4 01/29/2018 14

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THUA THIEN HUE - CHAN MAY - Legend.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THỪA THIÊN HUẾ - CHÂN MÂY - Chú giải.

15

VIET NAM - NORTH EAST COAST - THUA THIEN HUE - CHAN MAY - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THỪA THIÊN HUẾ - CHÂN MÂY - Độ sâu.

16

VIET NAM - SOUTH WEST COAST - BINH THUAN - Swinging circle, Legend, Depth.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN TÂY NAM BỘ - BÌNH THUẬN - Vùng quay tàu, Chú giải, Độ sâu.

30/01/2018 17(T)

VIET NAM - NORTH EAST COAST - QUANG NINH - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - QUẢNG NINH - Phao.

18(P)

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Vertical clearance.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - HẢI PHÒNG - Chiều cao lưu thông.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

Năm  Quý I Quý II Quý III Năm Quý I Quý II Quý III Năm
 

Tin cùng chuyên mục