• hải đồ giấy

    Hải Đồ Giấy​
    Được Bộ Giao Thông Vận Tải công bố

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải Đồ Điện Tử (ENC)

Cập nhật hải đồ giấy ngày 29/07/2019 (Tuần 30)

Đăng lúc 13:55 PM ngày 30.07.2019 759

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

155(T)/2019   156(T)/2019  48(P)/2019

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

30 29/07/2019 162

VN30022

VIETNAM - SOUTH CENTRAL COAST - BINH THUAN - Buoyage..

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - BÌNH THUẬN - Hệ thống phao.

163 VN50008

VIETNAM - NORTH CENTRAL COAST - QUANG TRI - CUA VIET - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - QUẢNG TRỊ - CỬA VIỆT - Độ sâu.

164(P) 

VN30024

VIETNAM - SOUTH CENTRAL COAST - BINH THUAN - Works.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - BÌNH THUẬN - Khu vực thi công.

165

VN50053

VN30022

VN30023

VN30024

VIETNAM - SOUTH CENTRAL COAST - NINH THUAN - BINH THUAN - Harbour limits.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - NINH THUAN - BÌNH THUẬN - Vùng nước cảng biển.

165(T)

VN30005

VN30006

VN50014

VIETNAM - NORTH CENTRAL COAST - NGHE AN - Missile launch.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - NGHỆ
 AN - Khu vực bắn thử nghiệm tên lửa.

166

VN50027

VN50028

VN50029

VN30019

VN30020

VN30021

VIETNAM - SOUTH CENTRAL COAST - KHANH HOA - NINH THUAN - Harbour limits.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - KHÁNH HÒA - NINH THUAN - Vùng nước cảng biển.

167(P) VN50020

VIETNAM - NORTH CENTRAL COAST - THUA THIEN HUE - CHAN MAY - Works.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THỪA THIÊN HUẾ - CHÂN MÂY - Khu vực thi công.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019

Tin cùng chuyên mục