• hải đồ giấy

    Hải Đồ Giấy​
    Được Bộ Giao Thông Vận Tải công bố

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải Đồ Điện Tử (ENC)

Cập nhật hải đồ giấy ngày 29/10/2018 (Tuần 43)

Đăng lúc 15:41 PM ngày 29.10.2018 663

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

200(T)  

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Week

(Tuần) 

Date

(Ngày, tháng)

Notices No.

(Thông báo số)

Description

(Mô tả)

43 29/10/2018 214(T)

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Wreck.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Tàu đắm.

215

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THUA THIEN HUE - THUAN AN - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THUA THIEN HUE - THUẬN AN - Phao.

216

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - CAM RANH - Wreck.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - CAM RANH - Tàu đắm

217(T)

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - CAM RANH - Firing practice area.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - CAM RANH - Khu vực luyện tập bắn đạn thật.

218(T)

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Virtual AIS.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - AIS ảo.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018

Tin cùng chuyên mục