• hải đồ giấy

    Hải Đồ Giấy​
    Được Bộ Giao Thông Vận Tải công bố

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải Đồ Điện Tử (ENC)

Cập nhật hải đồ giấy ngày 7/5/2018 (Tuần 18)

Đăng lúc 15:05 PM ngày 07.05.2018 383

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

78(T)  81(T)

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần 

(Week)

Date

(Ngày, tháng)

Notices No.

(Thông báo số)

Description

(Mô tả)

17 7/5/2018 80(T)

VIET NAM - SOUTHWEST COAST - CAN THO - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN TÂY NAM BỘ - CẦN THƠ - Phao.

82(T)

VIET NAM - SOUTH EAST COAST - HO CHI MINH - Leading Lights.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG NAM BỘ - HỒ CHÍ MINH - Chập Tiêu.

8/5/2018 83 

VIET NAM - SOUTH EAST COAST - BA RIA VUNG TAU - Leading Lights.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG NAM BỘ - BÀ RỊA VŨNG TÀU - Chập Tiêu.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

Năm  Quý I Quý II Quý III Năm Quý I Quý II Quý III Năm

Tin cùng chuyên mục