• hải đồ giấy

    Hải Đồ Giấy​
    Được Bộ Giao Thông Vận Tải công bố

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải Đồ Điện Tử (ENC)

Cập nhật hải đồ giấy ngày 9/4/2018 (Tuần 14)

Đăng lúc 09:44 AM ngày 09.04.2018 470

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

2017: 177 , 2018: 26(T) 

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần 

(Week)

Date

(Ngày, tháng)

Notices No.

(Thông báo số)

Description

(Mô tả)

14 9/4/2018 65

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - HA TINH - SON DUONG - Berth front area, Legend, Contours.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - HÀ TĨNH - SƠN DƯƠNG - Vùng nước trước bến, Chú giải, Đường đồng mức.

66

VIET NAM - SOUTHWEST COAST - CAN THO - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN TÂY NAM BỘ - CẦN THƠ - Phao.

66(P)

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Dredging area.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Khu vực nạo vét.

67

VIET NAM - SOUTHWEST COAST - CAN THO - Depths, Legends, Fairways.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN TÂY NAM BỘ - CẦN THƠ - Độ sâu, Chú giải, Luồng chính.

68

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NGAI - DUNG QUAT - Depth, Legend.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NGÃI - DUNG QUẤT - Độ sâu, Chú giải.

69 

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Độ sâu.

  70

VIET NAM - SOUTHWEST COAST  - CAN THO - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN TÂY NAM BỘ - CẦN THƠ - Phao.

12/4/2018 70(T) 

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Light - Beacon.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Đăng tiêu đèn.

13/4/2018 71

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Depth.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Độ sâu.

72(T) 

VIET NAM - NORTH EAST  COAST - HAI PHONG - Wreck.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Tàu đắm

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

Năm  Quý I Quý II Quý III Năm Quý I Quý II Quý III Năm

Tin cùng chuyên mục