• hải đồ giấy

    Hải Đồ Giấy​
    Được Bộ Giao Thông Vận Tải công bố

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải Đồ Điện Tử (ENC)

Cập nhật hải đồ giấy ngày 9/7/2018 (Tuần 27)

Đăng lúc 15:15 PM ngày 09.07.2018 378

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

Không có

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Week

(Tuần) 

Date

(Ngày, tháng)

Notices No.

(Thông báo số)

Description

(Mô tả)

27 9/7/2018 125

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - VUNG ANG - HA TINH - Legends.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - VŨNG ÁNG - HÀ TĨNH - Chú giải.

126

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - DA NANG - Depths, Legends.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - ĐÀ NẴNG - Độ sâu, Chú giải.

129(T)

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THUA THIEN HUE - CHAN MAY - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THỪA THIÊN HUẾ - CHÂN MÂY - Phao.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018

Tin cùng chuyên mục