• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Thông báo cập nhật Năm 2015

Đăng lúc 17:54 PM ngày 12.01.2016 4283

 

Number

(STT)

Date

(Ngày, tháng)

Notices No.

(Thông báo số)

1

26/10/2015

01, 02, 03, 04(T), 05, 06, 07, 08, 09(T), 10, 11, 12(T), 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23(T).

2

23/11/2015

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30(T), 31, 32, 33, 34, 35(T), 36, 37, 38(T). 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45.

3

07/12/2015

46, 47, 48, 49, 50(T), 51(T)52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62(T).

4

21/12/2015

63, 64, 65, 6667, 68, 69, 70, 71, 72(T).

5 31/12/2015

737475939496.

 

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

Năm  Quý I Quý II Quý III Năm Quý I Quý II Quý III Năm

 


Tin cùng chuyên mục