• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 18/9/2017 (Tuần 38)

Đăng lúc 13:23 PM ngày 18.09.2017 1090

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

Không có

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Date

(Ngày, tháng)

Notices No.

(Thông báo số)

Description

(Mô tả)

11/09/2017 179

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - NGHE AN - CƯA LO - Legend.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - NGHỆ AN - CỬA LÒ - Chú giải.

180

VIET NAM - NORTH EAST COAST - THAI BINH - DIEM DIEN - Depths, Legend.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - THÁI BÌNH - DIÊM ĐIỀN - Độ sâu, Chú giải.

181

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NGAI - DUNG QUAT - Legends, fairway.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NGÃI - DUNG QUẤT - Chú giải, luồng.

182(T)

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - QUANG TRI - CUA VIÊT - Buoy.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - QUẢNG TRỊ - CỬA VIỆT - Phao.

183

VIET NAM - SOUTHWEST COAST - NAM CAN - BO DE - Legends.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN TÂY NAM BỘ - NĂM CĂN - BỒ ĐỀ - Chú giải.

184(T)

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - QUANG BINH - CUA GIANH - Buoyages

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - QUẢNG BÌNH - CỬA GIANH - Hệ thống phao.

185(T)

VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Temporary Suspension the Operation of Lach Huyen Channel.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Tạm thời ngừng hoạt động luồng Lạch Huyện.

187(T)

VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THUA THIEN HUE - CHAN MAY - Buoy.

VIET NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THỪA THIÊN HUẾ - CHÂN MÂY - Phao.

 

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

Năm  Quý I Quý II Quý III Năm Quý I Quý II Quý III Năm

Tin cùng chuyên mục