• hải đồ giấy

    Hải Đồ Giấy​
    Được Bộ Giao Thông Vận Tải công bố

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải Đồ Điện Tử (ENC)

Cập nhật hải đồ giấy ngày 06/05/2019 (Tuần 18)

Đăng lúc 15:03 PM ngày 07.05.2019 593

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

42(P)/2019  36(T)/2019 74(T)/2019

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

18 06/05/2019 75

VN50007

VIETNAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Depths.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Độ sâu.

76

VN50008

VIETNAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Submarine pipeline, Restricted area, Legend.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Đường ống ngầm, Khu vực cấm, Chú giải.

77(T) VN30002

VIETNAM - NORTH CENTRAL COAST - THAI BINH - DIEM DIEN - Wreck.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THÁI BÌNH - DIÊM ĐIỀN - Tàu đắm.

78(P)

VN50004

VIETNAM - NORTH EAST COAST - QUANG NINH - Dredging area.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - QUẢNG NINH - Khu vực nạo vét.

 79(T) 

VN50023

VN30013

VIETNAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NGAI - DUNG QUAT - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NGÃI - DUNG QUẤT - Hệ thống phao.

80 VN50023

VIETNAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NGAI - DUNG QUAT - NM Block.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NGÃI - DUNG QUẤT - TB Dạng khối.

81 VN50025

VIETNAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUY NHON - Legends, depth, Dredged areas, Fishing stakes.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUY NHƠN - Chú giải, độ sâu, khu vực được nạo vét, đăng đáy cá.

82

VN30023

VN30024

VIETNAM - SOUTH CENTRAL COAST - PHAN THIET - BINH THUAN - Pilot boarding place.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - PHAN THIẾT - BÌNH THUẬN - Điểm đón trả hoa tiêu.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018

 


Tin cùng chuyên mục