• Hải đồ giấy

    Hải đồ giấy

  • hải đồ điện tử ENC

    Hải đồ điện tử (ENC)

  • Khảo sát

    Khảo sát luồng hàng hải và vùng nước cảng biển

Cập nhật hải đồ giấy ngày 07/09/2020 (Tuần 36)

Đăng lúc 16:31 PM ngày 11.09.2020 704

Thông báo tạm thời và thông báo sơ bộ hết hiệu lực

Không có

Thông báo cập nhật hải đồ hiện hành

Tuần

Ngày, tháng

Thông báo số

Hải đồ ảnh hưởng

Mô tả

36 7/09/2020 149 VN50020

VIET NAM- NORTH CENTRAL COAST - THUA THIEN HUE - CHAN MAY - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THỪA THIÊN HUẾ - CHÂN MÂY - Hệ thống phao.

150 VN50053

VIET NAM - SOUTHWEST COAST - PHU QUY - Depth.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN TÂY NAM BỘ - PHU QUY - Độ sâu.

151(T)

VN50038

VN30027

VIET NAM - SOUTHWEST COAST - TRA VINH - Buoyage.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN TÂY NAM BỘ - TRÀ VINH - Hệ thống phao.

152(P) VN50038

VIET NAM - SOUTHWEST COAST - CẦN THƠ - Dredged area.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN TÂY NAM BỘ - CẦN THƠ - Khu vực được nạo vét.

153(T) VN50023

VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NGAI - DUNG QUAT - Buoy.

VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NGÃI - DUNG QUẤT - Phao.

Danh sách tất cả thông báo cập nhật hải đồ

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020

Tổng hợp thông báo cập nhật hải đồ hàng quý và hàng năm

 2015

2016

 2017

2018 2019 2020

Tin cùng chuyên mục